Behandling af spædbørn og babyer

Behandlingen tager altid udgangspunkt i både den graviditet og fødsel barnet har oplevet og de oplevelser barnet har haft frem til jeg ser barnet første gang.

Behandlingen bliver tilrettelagt ud fra både samtale med barnets forældre samt sansemotoriske tests og iagttagelser. I behandlingen inddrages der både psykomotorisk terapi, kranio-sakral terapi og zoneterapi.

Psykomotorisk terapi er en blid og effektiv behandlingsform med fokus på at genfinde og opbygge ressourcer, som vil øge selvværd, udvikling og en positiv relation til sig selv og egen krop.
Hver session starter med en kort samtale for finde ind til, hvad der er vigtigt i dag og hvordan det går i  forhold til sidst. Selve behandlingen, består øvelser, passive bevægelser samt blide stræk, tryk, greb, som kan minde om blid massage.

Krop og psyke påvirker gensidigt hinanden. Derfor vil en afbalanceret krop altid give et større følelsesmæssig balance samt bedre vilkår for udvikling og samspil.

Behandlingen kan afhjælpe:

  • Problemer med mave/tarm.
  • søvnproblemer
  • uro
  • Muskelspændinger i bla. nakke, skuldre, ryg, bækken, mund m.m.
  • Reflux
  • Sensitive og/eller signalstærke reaktioner.
  • Motorisk uro – barnet har svært ved at finde ro og koncentrerer sig.
  • Taktilsky – dvs. at barnet ikke bryder sig om forskellige typer af berøring. Barnet kan f.eks. reagerer aggressivt hvis det bliver berørt uden varsel. Det kan blandt andet gøre at barnet har mange konflikter i gruppelege.
  • For lavt arousal – dvs. barnet et meget langsomt, det reagerer langsomt på en besked, det svarer langsomt, det er langsomt til at beslutte sig.
  • Dårlig balance – børn som viser ubehag ved at tumle, vende på hoved, slå kolbøtter, gynge mm

Behandling af større børn:

Angst

Angst er en naturlig og vigtig funktion for mennesket. Angst er vigtig for vores overlevelse og vores trivsel. For børn og unge vil der være stadier i deres udvikling hvor frygt og angst er forventeligt. Det er derfor naturligt at barnet oplever og gennemgår en perioder hvor det er f.eks. er bange for fremmede, mørke, insekter, lyde det ikke kan identificere osv. Efterhånden som barnet bliver ældre vil det også kunne opleve en naturlig frygt for at skulle møde andre, at skulle præsterer noget, at skille sig ud osv.

Nogle børn og unge udvikler en problematisk og hæmmende angst. Der findes mange forskellige typer af angst, der kan f.eks. være tale om en generel angst, separationsangst, en reel forbi, social angst eller noget helt andet. I Forbindelse med angst vil nogle børn og unge også udvikle OCD (tvangstanker evt. med tilhørende tvangshandlinger). Angst kan være en enormt invaliderende tilstand, som både påvirker selvværd, selvtillid, sociale relationer, indlæringen og livsglæden. Angst kan altså mindske livskvaliteten hos børn og unge voldsomt.

Angst går meget sjældent over af sig selv. Som forældre er det derfor vigtigt at hjælpe og støtte barnet og den unge, i at tale om angsten og bryde ud af den. Det er meget lettere sagt end gjort. Derfor kan være vigtigt at søge hjælp til at afklare hvorvidt der er tale om en naturlig periode med frygt og angst eller om der er tale om en problematisk angst. Hvis der er tale om en problematisk angst er det selvfølgelig af største vigtighed at få nogle redskaber, som i sammen med barnet eller den unge kan bruge til at bryde ud af angsten

Psykomotorisk terapi og afspænding kan være effektiv mod angst, da behandlingen både har fokus på kroppen og sindet. Særligt for børn og unge kan den kropslige tilgang var den rette, da de (alt efter alder) har nemmere adgang til kroppen og kropslige redskaber, end til de mere abstrakte og diffuse tanker. Alt efter barnet eller den unges alder, mødes vi derfor første gang til en generel snak om barnets trivsel og angst. Vi får en snak om angstens udtryk, intensiteten af den, dens varighed og om hvordan den i øvrigt påvirker familien. Angst påvirker nemlig ikke kun den ramte, den vil som ofte påvirke hele familien, fordi vi som forældre selvfølgelig vil forsøge at dæmpe og fjerne vores børns angst. Derfor er det ikke kun den angstramte, som skal lærer redskaber og teknikker, det skal i som forældre også. Ikke kun for at støtte op om jeres barn, men for at kunne kontrollere jeres egne handlinger og berolige den bekymring i for jeres barns trivsel og udvikling.

hovedpine og migræne

Hvert 5. barn i alderen 7-15 år lider af tilbagevendende hovedpine i form af spændingshovedpine eller migræne eller begge dele (Kilde. Hovedpineforeningen). Alligevel er det et overset problem, muligvis fordi vi voksne er begyndt at se hovedpine som en almindelig gene. Men hovedpine og migræne kan nedsætte livskvaliteten betragteligt hos både børn og voksne. Ofte er hovedpine og migræne livsstilsrelateret. Det kan f.eks. handle om søvnmønstre, kostvaner, aktivitetsvaner, stress og generel kropsholdning.

Det er vigtigt for behandlingen og forløbet af få afdækket hovedpinetypen, de udløsende faktore og hvordan det påvirker den unge eller barnet. Derfor sender jeg jer et skema, som i skal udfylde og sende retur inden vi mødes første gang.

Målet er at den unge eller barnet får redskaber til at forebygge hovedpine og migræne anfald samt redskaber til at afhjælpe smerte og ubehag hvis hovedpinen eller migrænen er udløst. Som forældre er det selvfølgelig vigtigt at du støtter og hjælper dit barn i at kunne tage mere kontrol over sit eget velbefindende, derfor vil du som forældre selv lære de teknikker som fungerer for dit barn.

Hvis du vil vide mere om Psykomotorisk terapi kan du se mere på DAP