Som psykomotorisk terapeut behandler arbejder jeg med mange forskellige problemstillinger. Men jeg har specialiseret mig i spiseforstyrelser, angst og stress samt problemer med dårligt selvværd og vanskeligheder med at finde egen identitet.

Spiseforstyrrelser

Behandling af både anoreksi, tvangsoverspisning (BED), bulimi ortoreksi og træningsafhængighed.

En spiseforstyrrelse handler i virkeligheden sjældent om hverken mad eller vægt. Derfor kan man sagtens have anorektisk tanke- og handlemønstre, uden at være tynd. Man kan også sagtens lide af overspisning, uden at overvægtig, bulimi uden at kaste op hver dag og ortoreksi uden at se sund ud.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en spiseforstyrrelse ikke går over af sig selv. Som spiseforstyrret kan der være perioder hvor man mærker mindre til problemet, men problemet vil typisk dukke op igen, i situationer som er præget af usikkerhed, stress eller uforudsigelighed.

Spiseforstyrrelser handler ofte om relationen til sig selv og sin egen krop, angst og lavt selvværd. Netop fordi en spiseforstyrrelse så tydeligt mærkes i kroppen og udtrykkes med kroppen, er psykomotorisk terapi et godt redskab. Med psykomotoriske redskaber er det muligt at opbygge et positivt forhold til sig selv og sin krop. Genfinde lysten til at drage omsorg for sig selv, mærk glæde ved og få konkrete redskaber til at bearbejde angst og opbygge selvværd.

Behandlingen af klienter med spiseforstyrrelser er meget individuel og foregår altid meget nænsomt, afstemt efter klientens egne grænser. Jeg afstemmer, sammen med klienten, hvor og hvordan det vil være behageligt at blive behandlet og arbejder ud fra det. I begyndelsen involverer behandlingen måske slet ikke fysisk kontakt, for andre kan det handle om at få lidt fodmassage eller noget helt andet, før de føler sig klar til behandling af kroppen.

Behandlingen kan foregå både siddende, stående, gående og liggende. I behandlingen er det vigtigt at klienten føler sig så afslappet og tryg som muligt, derfor vil klienten altid være påklædt under hele behandlingen.

Stress

Alle oplever stress i større eller mindre grad. Stress er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis det altså passer til situationen. Stress får os op på mærkerne, det sørger for at vi kan kæmpe eller flygte, hvis vi skulle stå en farlig situation. I en farlig situation vil det sympatiske nervesystem blive aktiveret. Det betyder blandt andet, at der bliver ledt blod til de store muskelgrupper, så vi kan kæmpe eller flygte, hjertet og åndedrættet bliver hurtigere, vi spænder op i musklerne, så vi kan være parate og der bliver produceret adrenalin, cortisol. Udover det så øges vores vågenhed, så vi kan være på udkig efter eventuelle trusler. Det er rigtig fornuftige reaktioner i en farlig situation, for det øger vores chance for at overleve. Stress, altså en aktivitet i det sympatiske nervesystem, bliver dog meget uhensigtsmæssigt og usundt hvis det er den tilstand kroppen og sindet befinder sig i hele tiden.

Stress opstår ikke kun i farlige situationer, det opstår også når vi hele tiden negligerer og overhører vores egne grænser og behov. Det kan selvfølgelig være uundgåeligt eller nødvendigt, at underkende egne grænser og behov i nogle situationer eller i en kortere periode. Men hvis vi bliver ved med at ignorere eller undgå at reagerer på at vi overskrider vores egne grænser eller ikke opfylder egne behov, vil kroppen og sindet begynde at sende så stærke og ubehagelige signaler, at vi ikke kan ignorerer det. Brystsmerter, åndenød, angst, depression, svimmelhed, synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, søvnproblemer, muskelspændinger, hovedpine, migræne, fordøjelsesproblemer, aggression, tilbagetrækning fra sociale relationer osv.

Når man først er stresset, kan det være vanskeligt at bryde ud af det, fordi det bliver en ond cirkel. Stress giver mere stress. Stress giver ofte yderligere psykiske og fysiske problemstillinger, som så igen øger stressniveauet.

Psykomotorisk terapi kan være en effektiv vej ud af stress. I behandlingen vil jeg arbejde på at afhjælpe dine aktuelle symptomer, men det største fokus vil være på den underliggende problemstilling. Altså at dit nervesystem er ude af balance. Der vil også være fokus på at øge din kropsbevidsthed, da det er vigtigt for at kunne mærke egne behov og grænser. Ligeledes er kropsbevidstheden vigtig for at kunne øge egenomsorgen, styrke selvværdet og evnen til at kunne sige både til og fra.

For bedre at kunne tilrettelægge et behandlingen vil jeg sende dig et skema som jeg vil bede dig om at udfylde og sende til mig inden vi mødes første gang.

Angst

Angst er en naturlig del af det at være menneske. Angst har en meget vigtig funktion, hvis altså den opstår på det rigtige tidspunkt. Det er rigtig fornuftigt at reagere med angst, hvis du har en tiger i hælene. Din hjerne vil registrere at det her er en farlig situation og sende alarmsignal til din krop. Hjernen aktivere den del at det autonome nervesystem, som kaldes det sympatiske nervesystem, også kaldt kamp/flugt nervesystemet. Det betyder, blandt andet, at der bliver udskilt adrenalin og cortisol, dit hjerte vil slå hurtigere, du vil trække vejret hurtigere og blodet bliver ledt fra de indre organer ud til de store muskler (så du kan kæmpe eller flygte). Hele din krop og din hjerne vil være i en tilstand af “parathed”, parat til at overleve en farlig situation. De fleste af os lever heldigvis ikke i en verden præget af overhængende fare. Ikke desto mindre lever mange mennesker et liv med angst i støre eller mindre grad. Der finde mange forskellige former for angst, der kan f.eks. være tale om en generel angst, social angst, sygdomsangst eller panikangst.  Angsten kan komme til udtryk på forskellige måder og kan fylde mere eller mindre i den enkeltes hverdag. Angst er under alle omstændigheder noget som belaster både krop og psyke, det kan derfor påvirke livskvaliteten betragteligt.

Angst kan være vanskeligt at skulle bearbejde alene. Derfor er det vigtigt at søge hjælp og støtte til at komme ud af angsten og forebygge dens tilbagekomst. Psykomotorisk terapi og afspænding kan have en meget gavnlig effekt på angst, da behandlingen både fokusere på krop og sind. I behandlingen vil du få hjælp til at berolige dit nervesystem, din krop og dine tanker. Du bliver støttet i at opbygge tillid til dig selv og din krop, så du kan tage kontrol over din angst. Du får effektive redskaber som vil kunne benytte på egen hånd, når du føler nervøsitet, uro og angst. I processen oplever de fleste at de får mere selvværd, selvtillid og livsglæde, alt sammen noget som er med til at mindske angstoplevelsen og forbygge fremtidige angst problematikker.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være hæmmende og ødelæggende for livskvaliteten. Det påvirker store dele af vores liv, herunder forholdet til os selv, vores sociale relationer samt vores lyst og mod på livet. Lavt selvværd kan opstå gennem hele livet. For nogle er det lave selvværd opstået allerede i den tidlige barndom for andre er det opstået i ungdomsårene eller i voksenalderen. Uanset hvornår i livet vores selvværd er blevet beskadiget, så handler det om den opfattelse vi har fået af os selv. Opfattelsen af om vi er noget værd eller ej.

I behandlingen vil jeg have brug for at høre, hvad du selv mener har skadet dit selvværd. Havde du meget kritiske forældre, blev du mobbet i skolen eller på arbejdet, har du været ensom, har du haft en kritisk eller voldelig partner eller noget helt andet. Når vi har lavt selvværd, kan det ofte være vanskeligt at mærke sig selv tydeligt, drage omsorg for sig selv og mærke egne grænser og behov. Det er ligeledes også ofte meget vanskeligt at afgrænse sig og sige til og fra overfor sine medmennesker. Det er derfor ofte kropsbevidstheden, altså evnen til at mærke sig selv, egne grænser og egne behov som vil være i fokus i behandlingen. Ligeledes er det vigtigt at klienten lærer håndgribelige redskaber til at kunne afgrænse sig og holde fast i sig selv.

Hovedpine og migræne

Langt de fleste mennesker har oplevet at have hovedpine eller migræne. Nogle oplever at have hovedpine eller migræne i en sådan grad, at det nedsætter deres livskvalitet. Der findes mange forskellige former for hovedpine. De flest kender hovedpine, som relaterer sig til muskelspændinger. Men hovedpine og migræne kan også udløses af blandt andet stress, dårlig kropsholdning (både stående, gående, liggende og siddende), kost, søvnmangel eller ”hovedpinepiller”. Årsagerne kan altså være mange. For at behandle hovedpine eller migræne er det både vigtigt at vi sammen får identificeret hvilken type hovedpine du har, at vi finder frem til hvad der udløser hovedpinen og hvordan hovedpinen påvirker dig. Derfor sender jeg dig et skema, som jeg vil bede dig udfylde og sende til mig inden vi mødes første gang.

Målet er at du som klient både får redskaber til at forebygge hovedpine og migræne samt at du får effektive redskaber til at afhjælpe smerter og ubehag hvis hovedpinen eller migrænen er udløst.

Nogle klinter oplever at deres hovedpine eller migræne anfald forsvinder. Andre klienter oplever at anfaldene aftager i både intensitet og hyppighed.

Hvis du vil vide mere om psykomotorisk terapi, kan du læse mere på DAP.dk