Hvad er psykomotorisk terapi

Psykomotorisk terapi er en sundhedsfaglig professionsbachelor, på linje med fysioterapi, ergoterapi og sygepleje.

Kroppen er det vi møder verden med og kroppen er det vi oplever og erfarer verden igennem. Derfor er det vigtigt at være i kontakt med kroppen, at kunne mærke sine behov og grænser. Når vi ikke kan mærke vores krop eller når vi vælger ikke at tage vores kropssignaler alvorligt, kan det være svært at føle sig tilpas og tilfreds i det liv vi lever.

Alle problemstillinger består af både et kropsligt og et psykisk aspekt. Alle som har oplevet eksempelvis angst, spiseforstyrrelser eller stress vil kunne fortælle, at det er noget de har oplevet i både psyke og krop. I mange situationer kan det derfor være en fordel at gå via kroppen når der skal ændres tilstande som angst spiseforstyrrelser og stress. Mange af vores problemer mærker og udtrykker vi jo netop med kroppen. Et lavt selvværd og angst kan, eksempelvis, udtrykkes gennem en spiseforstyrrelse, i et forsøg på at forsvinde, få kontrol, føle sig mere rigtig eller lignede. Kroppen lyver aldrig, den afsløre altid hvordan du virkelig har det med dig selv og det liv du lever. Når du f.eks. er alvorligt stresset, kan du smile og sige at du har det fantastisk. Du kan få dine medmennesker til at tro på at du har det godt, at du er glad og har overskud. Men din krop vil forhindre dig i, selv at tro på det. Den vil blive ved med at sende signaler til dig, om at du skal sætte farten ned og respekterer dine fysiske og psykiske grænser. I starten er det små signaler, men jo længere du vælger at overhører signalerne, des større og voldsommere vil signalerne blive. Din krop gør det ikke for at være besværlig, den gør det for at beskytte dig, fordi den ønsker du skal leve og at du skal leve et godt liv.

Psykomotorisk terapi er kroppens vej. Det støtter dig i at erfare, at du ikke bare har en krop, men at du også ér din krop. Det er en metode som hjælper dig til at få et positivt forhold til dig selv og din krop. Det hjælper dig til at se kroppen som en medspiller fyldt med uvurderlige ressourcer fremfor en besværlig modspiller som skal kontrolleres og tæmmes.

Metoden og rammerne i behandlingen

En session i psykomotorisk terapi hos mig vil altid bestå af både samtale, manuel behandling og eventuelt øvlser.. Manuel behandling med henblik på at afbalancere nervesystemet, opbygge kropsbevidsthed og slippe evt. uhensigtsmæssige spændinger. Fysiske og/eller mentale øvelser som kan være et redskab til selvhjælp uden for behandlings lokalet.

Samtalen er en terapeutisk samtale, hvor vi i første omgang får opbygget en positiv og tryg relation. Samtalen vil altid tage udgangspunkt i det liv du lever nu og have et fokus på de udfordringer og problemstillinger som din henvendelse drejer sig om. Samtalen kan for eksempel dreje sig om hvordan klienten sanser stress, angst, grænser mv. i kroppen og hvordan du kan bruge disse sansninger på en konstruktiv måde til f.eks. at få overholdt egne grænser, dæmpe angst mv.

Behandlingen foregår på briks og klienten er altid fuldt påklædt. Behandlingen er meget blid med fast, afgrænsende greb og strøg. Behandlingen kan minde om let massage og har til hensigt at få afbalanceret nervesystemet, øge kropsbevidstheden og afhjælpe uhensigtsmæssige spændinger.

Øvelserne er altid afstemt med klientens motivation og ressourcer. En øvelse kan feks være hvordan klienten kan reagerer mere konstruktivt når hun mærker angst i kroppen. Målet er at give klienten redskaber til, på sigt, selv at kunne afhjælpe og forebygge de problemstillinger og udfordringer som er lig eller minder om henvendelsesårsagen.

Forløbet vil som oftest strække sig over nogle uger eller måneder hvor du i staten kommer en gang om ugen eller hver 14. dag og efterfølgende med længere og længere interval.

 

Hvis du vil vide mere om psykomotorisk terapi, kan du læse mere på DAP.dk